Ścieżka zdrowia/Sześciopak

KATEGORIA: Komercyjne, Nagrody 2013

Konkurs zorganizowany przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych

I nagroda

            Punktem wyjścia przy opracowywaniu koncepcji architektoniczno-krajobrazowej było określenie schematu kształtowania ścieżki zdrowia, który pozwala na zastosowanie go niezależnie od lokalizacji. Założenie takie umożliwia stworzenie jednolitego systemu urządzeń sportowych o spójnym charakterze. Zastosowanie jednakowego modułu projektowego do wykonania zarówno elementów siłowni zewnętrznej jak również ścieżki zdrowia umożliwia daleko idącą standaryzację i zapewnia kompatybilność elementów. Jednocześnie odpowiedni dobór wielkości i kształtu modułu pozwala na dużą elastyczność w doborze i lokalizacji poszczególnych urządzeń. Rozwiązanie to daje szansę na realizację projektu nawet przy bardzo ograniczonym budżecie gminy bez utraty charakteru i spójności koncepcji.

            Integralną częścią projektu jest wirtualny asystent treningu – Sześciopak – aplikacja na urządzenia mobilne, która na podstawie informacji o użytkowniku i wyposażeniu ścieżki zdrowia dobiera odpowiedni rodzaj i intensywność ćwiczeń.

            Dzięki wyposażeniu ośrodków w urządzenia sportowe dostosowane do potrzeb wszystkich grup społecznych (w tym ludzi starszych, niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi) a także w dodatkowe elementy o charakterze rekreacyjnym, możliwe jest wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Projekt ma zatem również wymiar społeczny – sprzyja integracji i aktywizacji wszystkich grup mieszkańców. 

P1 P2 P3 P4

 

Loading